hustla.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego Hustla.pl jest:
Firma Brx30Street Piotr Jędrzejuk
ul. Mińska 24a/4
54-610 Wrocław
NIP: 894-286-16-92
REGON: 020266366

Biuro handlowe Hustla.pl (adres korespondencyjny):
Brx30Street
ul. Mińska 24a/4 
54-610 Wrocław

2. Zamówienia w sklepie internetowym Hustla.pl można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Realizacją zamówienie pracownicy Hustla.pl zajmują się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.

3. Czytając, przeglądając czy używając Hustla.pl Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności Hustla.pl., które zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Hustla.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/użytkowników e-sklepu Hustla.pl.Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać i nie rejestrować się w Hustla.pl.

4. W czasie korzystania z e-sklepu Hustla.pl jego Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, co następuje poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły, jeżeli są wymagane do jej poprawnego wykonania. Aby poprawnie została zrealizowana transakcja muszą być udostępnione takie dane, jak: imię, nazwisko, dokładny adres (ulica, numer lokalu, kod oraz miasto), telefon kontaktowy oraz email.

5. Hustla.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z e-sklepem Hustla.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Hustla.pl (np. zmiany, promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste), oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy produktów z e-sklepu Hustla.pl

6. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, szczególnościdrukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej , katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość , jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) z dnia 10 marca 2003 r.) Art. 7 ust. 1 Ustawy mówi, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1

7. Klient ma możliwość bez podania przyczyny zwrócić zamówiony towar w przeciągu 10 dni od momentu otrzymania przesyłki po uprzednim przesłaniu formularza zwrotu/reklamacji do biura handlowego Hustla.pl. Koszty transportu za zwrot albo wymianę towaru ponosi kupujący. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w Hustla.pl. (wyjątkiem jest brak numeru konta do zwrotu towaru).
Zwrot pieniędzy za towar odbywa się tylko i wyłącznie przelewem na konto Klienta ( po potwierdzeniu danych z zamówienia).
W przypadku wysłania niekompletnego albo nie zgodnego z zamówieniem towaru koszty transportu ponosi Hustla.pl.

Więcej w dziale WYMIANA / ZWROT / REKLAMACJE.

8. Gwarantem na każdy zakupiony w Hustla.pl towar jest producent poszczególnych towarów.

9. Hustla.pl udostępnia Klientowi następujące możliwości uiszczania opłaty za zamówiony towar: przelew przedpłata, za pobraniem oraz płatność za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach przez Internet ,czyli płatności.pl .

10. Hustla.pl nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy, ani w biurze handlowym. Wyjątkiem jest odbiór zamówionego towaru w biurze handlowym, po wcześniejszym zamówieniu i potwierdzeniu przez pracownika sklepu.

11. Zamówienie w Hustla.pl jest realizowane w przeciągu 24h w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zamówienia. Hustla.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym terminie niż 24h w dni robocze (od poniedziałku do piątku) o czym Klient zostanie powiadomiony.

12. Zamówienie w Hustla.pl wysyłane są za pośrednictwem kuriera GLS. Więcej w dziale WYSYŁKA.

13. Koszty transportu jakie ponosi Klient za zamówiony towar to:
- 12 zł przy przelewie przedpłata lub przy płatności płatności.pl,
- 16 zł przy zapłacie przy odbiorze zamówionego towaru.
Więcej w dziale WYSYŁKA.

14. Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

15. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

16. Towary oferowane na stronach Hustla.pl. ich nazwy i znaki towarowe są wyłączną własnością ich producentów i podlegają prawnej ochronie. Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że właściciel sklepu jest importerem (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów. Oferta i ceny Produktów ważne są do wyczerpania zapasów. Ceny Produktów są podawane w PLN i zawierają wszystkie należne cła i podatki. Na stronie znajdują się informacje o właściwościach i rozmiarach produktów, cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Zdjęcia Produktów możliwie jak najwierniej oddają rzeczywisty ich wygląd. Zastrzegamy jednak, że kolory mogą nieznacznie się różnić, spowodowane jest to różnymi ustawieniami parametrów wyświetlania monitorów Klientów. Zaznaczamy ,iż zwroty z powodu błędów w podanych wymiarach w granicach ok. 1-2 cm nie będą uznawane i nie są podstawą do zwrotu.

17. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie w całości bądź fragmentach bez pisemnej zgody właściciela sklepu Hustla.pl zabronione .

Kontynuuj
Copyright © 2009 by Hustla.pl. All rights reserved. Created by PodwysockiDESIGN
O sklepie | Regulamin | Pomoc | Kontakt